Skoterleder.org

Kartan för skoteråkare, av skoteråkare!

Att skapa skoterleder!

Tanken är att alla ska kunna rita in leder på kartan. Det krävs lite datorvana, men det är inte supersvårt. Här ska jag beskriva arbetssättet!

Översikt över arbetssättet:

  1. Skapa GPX spår över skoterleden.
  2. Ladda upp GPX spåret till OpenStreetMap.org
  3. Rita av GPX spåret i OpenStreetMap och tagga sträckan med information om skoterleden.
  4. Vänta på att skoterleder.org uppdateras, kan ta någon dag innan din nyinritade skoterled syns. (Oftast uppdateras kartan vardera natt).

Steg 1:

Mobiltelefon med Locus

För att rita in skoterleder på skoterlerder.org karan behöver du först och främst ett GPX spår över leden. GPX spåret eller helst spåren (ju fler ju bättre), gör man enkelt med t.ex. en Smartphone. En enkel android telefon har oftast förvånansvärd bra GPS i sig.

Läs mer här om olika appar, Android appar eller iOS appar

Steg 2:

Att ladda upp GPX spåren till openstreetmap.org är enkelt. Skapa ett konto på OpenStreetMap.

Upptill på sidan finns den en flik som heter GPS-spår, gå in där och välj sedan ”Ladda upp GPS-spår”.

I formuläret som kommer fram väljer du din GPX fil och skriver in en beskrivning, t.ex. ”Skoter led till Storuvan”, eller vad det nu är. I taggar kan du t.ex. skriva in ”snowmobile”. Under synlighet är det trevligt om ”Identifierbar” välj, men det är upp till dig.

OpenStreetMap

Då finns spåret på OpenStreetMap då återstår bara att rita in leden/vägen/stigen i OpenStreetMap, för GPX spåren syns inte automatiskt som leder osv.

Steg 3:

Rita in skoterleden på OpenStreetMap karta.

OpenStreetMap är alltså en öppen karta där alla kan bidra med det han/hon tycker är intressant. Allt bygger på fritt material, och inget kopieringsskyddat material får användas när kartan skapas. Inte heller får kartor ritas av och t.ex. namn får inte heller läsas från annan karta.

Men det är inget problem får oss eftersom vi använder oss av GPX filer som vi skapat själva!

Det finns i princip två program för att redigera kartan i OpenStreetMap:

Länkar i vänstra nedre hörnet av kartan

Potlatch 2 är inbyggt i OpenStreetMap och är ganska enkel att använd, men den har sina begränsningar. För att öppna editor kan man klicka på "Editera i OSM" länken i väsntra hörnet.

JOSM är ett externt program som klarar lite mer, och framför allt är det bättre på att zooma flygfoton, bra när man ska kartlägga sjöar m.m.

Tips till Potlatch 2

Klicka på Advanced nere i vänstra hörnet för att visa nycklarna för skoterleder och vägar m.m. Och Add klickar du på för att lägga till nya nycklar. Se bild nedan:

Potlatch skärmkopia

Om man klickar på Way (under spara knappen) så kommer det fram historik över valt objekt.

Några användbara nycklar (key)

Typ av ledNyckelResultat

Almänn eller rekomenderad skoterled

snowmobile = designated

Almänn eller rekomenderad skoterled

Odefinerade leder

snowmobile = yes

Odefinerade leder

Skoterled över sjö

snowmobile = yes
ice_road = yes

Skoterled över sjö

Om det är en stig på sommaren

highway = path

Om det är en väg, typ skogsväg

highway = unclassified

Här kan du läs mer hur du ska tagga de olika lederna: Key:snowmobile och här finns det beskrivning av attribut med svenska beskrivningar som tips till annat som ritas in på kartan!

Liten film som visar hur du kan jobba med JOSM :

Här finns hela klippet på youtube: Skapa skoterleder i OpenStreetMap med JOSM.

Mer information om det kommer!

Åter till kartan